Dyb desserttallerken i Perlestellet

875 kr.

i 2. sortering. Tre takker med afslag.

Diameter: 22 cm